Schouten Zekerheid geeft inzicht in de risico’s in uw branche

Hoeveel risico loopt uw organisatie?

Schouten Zekerheid heeft onder 113 bedrijven een onderzoek gedaan naar het bewustzijn van bedrijfsrisico's en de wijze waarop bedrijfsrisico's beheerd worden.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn minimaal opvallend te noemen.

In een tijd waarin bedrijven op vele manieren risico's kunnen lopen - internetaanvallen, beperkte grondstoffen, verstoorde logistiek, krapte op de arbeidsmarkt - krijgt het managen van bedrijfsrisisco's niet de noodzakelijke aandacht. Zo blijkt.

Wilt u het de Nationale Benchmarkrapport Zakelijk Risicomanagement (2023/2024) van Schouten Zekerheid ontvangen? Vul uw gegevens en u ontvangt het rapport direct per e-mail.

U kunt deze kennis toepassen om uw organisatie tegen het licht te houden en te professionaliseren.

 

Download Benchmarkrapport

Meer dan ooit is het optimaal managen van uw bedrijfsrisico’s noodzakelijk!

De omstandigheden in 2023 zorgen voor onrust in zowel de samenleving als in het bedrijfsleven. Tekorten aan grondstoffen, energie, brandstoffen en vakkundig personeel zorgen voor een complexe uitdaging bij veel branches. Een toenemende digitalisering van bedrijfsvoeringen maakt dat organisaties extra risico lopen om ook nog eens van buitenaf aangevallen te worden.

We hebben geprobeerd de kwetsbaarheden in de Nederlandse economie zo duidelijk en tastbaar mogelijk te maken.

Deelnemers aan de Nationale Benchmark Zakelijk Risicomanagement 2023/2024 zijn verantwoordelijken en medebeslissers op het gebied van risicomanagement en verzekeringen. Ze werken bij bedrijven van verschillende omvang die actief zijn in uiteenlopende sectoren. Bedrijven lijken risicomanagement meer als strategisch onderwerp te beschouwen en minder als financieel issue: 60% noemt het een belangrijk onderwerp op de directieagenda, 35% matig belangrijk en 2% kritiek.

Grafiek uit benchmarkonderzoek

Over Schouten Zekerheid

Daadkracht verzekerd

U wilt dat uw verzekeringszaken goed geregeld zijn, tegen acceptabele en voorspelbare kosten. En u wilt één aanspreekpunt, voor al uw verzekeringsoplossingen. Dat is precies wat Schouten Zekerheid biedt. Als verzekeringsmakelaar zijn wij de schakel tussen u en de verzekeraars en handelen wij volledig in uw belang.

Dit doen wij al sinds 1953; ons familiebedrijf bestaat meer dan 65 jaar. Dankzij autonome groei en diverse overnames zijn wij uitgegroeid tot één van de tien grootste, onafhankelijke verzekeringsmakelaars van Nederland.

Onafhankelijk en klantgericht

Wij zijn een ongebonden en objectieve bemiddelaar. Omdat er in Nederland veel verzekeraars zijn, is het niet mogelijk voor elke verzekering bij elk van hen een offerte aan te vragen. Daarom baseren we het advies voor onze relaties op een analyse van een aantal verkrijgbare en vergelijkbare financiële diensten.

Regelmatig selecteren wij verzekeraars die naar ons oordeel een goede prijs/prestatieverhouding hebben. Daarbij letten we met name op de kwaliteit van de polisvoorwaarden en de premie, maar ook op schadeafhandeling en snelheid. Bij dit selectieproces betrekken wij ook het aan ons gelieerde volmachtbedrijf Schouten Zekerheid Assuradeuren B.V